Fogtömések

fogtomesAz esztétikus tömések mind a frontfogakon, mind a rágófogakon alkalmazhatóak.
A foganyaghiány mértékétől és elhelyezkedésétől függően több megoldás is rendelkezésünkre áll a fog helyreállítására.

Fényre kötő esztétikus kompozit tömés

A szuvas foganyag eltávolítását követően az üregbe rétegenként bevitt képlékeny tömőanyag fénnyel történő megvilágítás hatására köt meg és így jön létre a szilárd fogtömés, mely visszaadja a fogak eredeti színét és alakját.
A tömés során több tömőanyag árnyalatot használunk, amelyek leginkább megfelelnek a dentin és a zománc színének. Így érjük el, hogy az elkészült tömés a fog eredeti színéhez a leginkább idomuljon.
A tömés készítése során törekszünk a fog eredeti formájának helyreállítására, mely az esztétikai célok mellett a funkcióképesség (artikuláció, rágás) visszaadását is szolgálja.

Inlay, onlay (betét)

Nagy kiterjedésű anyaghiányt már nem tudunk esztétikus töméssel ellátni. Ebben az esetben a betét az a tömés, amelyet szilárd állapotban helyezünk az üregbe és azt ott ragasztással rögzítjük. A betét a lenyomat alapján fogtechnikai laboratóriumban készül el.
A rágófelszín egészét beboríthatja (onlay), vagy kisebb anyaghiány esetén egy részét fedi (inlay). Tartós, kopásálló, esztétikus restauráció, mely visszaadja a fog eredeti formáját és színét.

Ezen tömés a kis- és nagyőrlőfogak ellátását szolgálja. Gyakran alkalmazzuk kiterjedt szuvasodás, csücsöktörés esetén, illetve gyökérkezelt fogak végleges ellátásaként.

Kompozit héj

A kompozit héj a felső frontfogak helyreállítására alkalmazott fogtömés típus, mely a fokozott esztétikai igények kielégítését szolgálja.
Bizonyos esetekben (például: abrázió, elszíneződés) még nem szükséges teljes borítókorona készítése, így a héj kevesebb foganyag feláldozásával készíthető el.