Gyökérkezelés

A fogak belsejében azok formájára hasonlító fogbélüreg található. A fogbélüreg koronai pulpakamrára, illetve pulpaszarvakra valamint a gyökérben futó gyökércsatornákra osztható. Ezen üregekben található a pulpa szövet, melyet a gyökércsúcs felől belépő erek és idegek alkotnak.

A pulpa szövet megbetegedése, illetve következményes megbetegedései esetén válik szükségessé a gyökérkezelés. A kezeléssel célunk a fájdalom gyors megszüntetése és a fog megőrzése.

A gyökérkezelés során eltávolítjuk a fertőzött fogbelet és a gyulladásos szövettörmeléket, a gyökércsatornákat feltágítjuk, a baktériumok számára átjárhatatlan gyökértöméstömést és végleges restaurációt készítünk.

A gyökérkezelést több ülésben végezzük. A szükséges időpontok számát befolyásolja például a gyökérkezelés indikációja, az eset bonyolultsága, az elváltozás gyógyulási hajlama és a páciens tűrőképessége is.
A kezelések között kalcium-hidroxid pasztát helyezünk a fogba és ideiglenes töméssel zárjuk le.
A gyökérkezelés valamennyi lépését helyi érzéstelenítésben végezzük.

gyokerkezeles

A gyökérkezelés menete:  

1. Bemeneti cavitas preparálása, trepanálás

Első lépésként eltávolítjuk a szuvas, törékeny foganyagot és a nem megfelelő zárású töméseket, így megelőzve a pulpakamra további fertőződését. Megfelelő izolálás mellett megnyitjuk a koronai pulpakamrát, feltárjuk a gyökércsatorna bemeneteket. Célunk a jó rálátás és hozzáférhetőség megteremtése.

2. Exstirpálás

Teljes mértékben eltávolítjuk a feltárt csatornákból a pulpaszövetet. Az esetlegesen visszamaradó pulpaszövet fenntartja a gyulladást és további kellemetlen panaszokat okoz a páciensnek.

3.Gyökércsatorna hossz meghatározás
 
Gyökércsatorna hossz azt a koronai referencia pont és gyökércsúcs közötti távolságot jelenti, amely hosszban a továbbiakban végezzük a csatorna preparálását és végleges gyökértömését. A hossz meghatározása speciális műszer, apex lokátor használatával történik. Bizonyos esetekben röntgenfelvétel készítése is szükséges.


4. Csatorna kemo-mechanikai megmunkálása

Mechanikai megmunkálás: Az előzetesen regisztrált csatorna hosszokban speciális reszelőkkel, tágítókkal preparáljuk a gyökércsatornák falát, így a baktériumokkal fertőzött foganyag eltávolításra kerül.

Kémiai tisztítás: A preparálás során fertőtlenítő szerekkel történő átöblítéssel is elősegítjük a baktériumok hatástalanítását.

5. Gyökércsatornák szárítása, gyökértömés

 Megfelelő izolálás mellett papír csúcsokkal kiszárítjuk a gyökércsatornákat. Speciális anyagok (Sealer és Guttapercha poénok) felhasználásával elkészítjük a gyökértömést.
Az elkészült tömést üvegionomer alábélelő anyaggal fedjük le.


6. A fog végleges ellátása

Panaszmentes gyökértömés esetén a fog kompozit töméssel, betéttel vagy koronával (szükség esetén csappal) kerül ellátásra.